Temerrüt faiz oranı yüzde 21,25 olarak belirlendi 

Geç ödemelere ilişkin olarak uygulanacak temerrüt faiz oranı yüzde 21,25 olarak  belirlendi.

TCMB Kararı

2 Ocak 2018 Tarihli ve 30643 No’lu Resmi gazete

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından:

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 21,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderin tutarı 245,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 



Bir cevap yazın