işsizlik sigortası işveren primi yüzde 1’e indirildi

İşsizlik sigortası işveren primi yüzde 1’e indirildi

Ekonomik sıkıntı çeken şirketleri ve şahısları rahatlatmak için her seçim öncesi olduğu gibi yine ardı ardına düzenlemeler yapılmaya başlandı.

3 yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğine göre teşvikten yararlanabilmek için;

  • • İşyerinin, çok tehlikeli sınıfta yer alması,
  • • İşverenin, Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda 10 kişiden fazla çalışanı bulunması,
  • • İşyerinde, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi,
  • • İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması, şarttır.

Yukarıdaki şartları sağlayan ve teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru şartı veya herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yoktur. 

Teşvikten yararlanılan 3 yıllık sürede, teşvikten yararlanma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi durumunda, teşvikten tekrar yararlanılabilmesi için işverenin başvuruda bulunması gerekmektedir.

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken süre, teşvikten yararlanmaya başlanılacak takvim yılından bir önceki yılın son ayından/ döneminden başlanılarak geriye doğru 3 yıl olarak hesaplanır.

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken 3 yıllık süre, bir takvim yılı içerisinde Ocak ayı dışında, diğer aylarda ilk defa tescil edilen işyerleri için tescil edildiği tarihi takip eden takvim yılının Ocak ayından itibaren hesaplanır.

Tebliğ metnine göre, yukarıdaki iki paragraftan geriye dönük 3 yıllık dönemin nasıl tespit edileceğini anlayan üniversiteye giriş sınavında edebiyat ve dil bilgisinden de tam puan alır. O nedenle süre tespiti için aşağıdaki örnekler verilmiş;

Örnek 1: 7/6/2010 tarihinde tescil edilmiş olan A işyeri, 2016/Ocak ila 2018/Aralık aylarında belirtilen şartları sağlaması kaydıyla bu teşvikten 2019/Ocak ayından itibaren yararlanabilecektir.

Örnek 2: 15/1/2016 tarihinde tescil edilmiş olan B işyeri, 2016/Ocak ila 2018/Aralık aylarında belirtilen şartları sağlaması kaydıyla bu teşvikten 2019/Ocak ayından itibaren yararlanabilecektir.

Örnek 3: 12/2/2016 tarihinde tescil edilmiş olan C işyeri, 2017/Ocak ila 2019/Aralık aylarında belirtilen şartları sağlaması kaydıyla bu teşvikten 2020/Ocak ayından itibaren yararlanabilecektir.

Örnek 4: 14/2/2019 tarihinde tescil edilmiş olan D işyeri, 2020/Ocak ila 2022/Aralık aylarında belirtilen şartları sağlaması kaydıyla bu teşvikten 2023/Ocak ayından itibaren yararlanabilecektir.

Sonuç olarak uzun yıllardır faaliyette olan işletmeler, 2016/Ocak ila 2018/Aralık döneminde, tebliğde belirtilen şartların tamamını sağlıyorlarsa Ocak/2019 döneminden itibaren 3 yıl boyunca %1 işsizlik sigortası işveren pirimi ödeyeceklerdir. 

 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında prim desteğinden veya işsizlik sigortası primini kapsayan diğer sigorta prim teşviki, destek veya indirimlerden yararlanan işverenler ise aynı ayda aynı sigortalı için bu maddede belirtilen teşvikten yararlanamayacaklar.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde İşsizlik sigortası primi işveren payı teşvikinden yararlanılmasına İlişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ

Küçük küçük notlar

Kredi kartı borcu olan herkes Zıraat Bankası’na koştu. 24 aya kadar aylık % 1,10 ve 60 aya kadar aylık % 1,20 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullandırılacak. Bunun için bankanın borç takibine düşülmemesi şartı var.

Can suyu kredisi heyecan yarattı. Halkbank, esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 lira, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira kredi desteği vereceğini açıkladı. 

Hazine, 2018’in sonlarında yaptığı döviz tahvil satışlarına 2019’da devam etme kararı aldı. Dövizli senetlerin ihraç edilmesi için 7 Ocak 2019 – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında 4 hafta boyunca birer haftalık etaplar halinde talepler toplanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe nakit dengesi Aralık ayı itibarıyla 2018’de 70.4 milyar lira açık verdi.

Ekonomi cephesinde bunlar olup biterken Economist Intelligence Unit’in yayınladığı demokrasi endeksinde Türkiye, 167 ülke içinde 10 basamak gerileyerek 110’uncı sıraya düştü.Bir cevap yazın