Bütçe ve raporlama hizmetleri

Nokta; Faaliyet alanlarınızda uygun olarak tasarlanan profesyonel bütçeler ve düzenli raporlama sistemleri ile hissedar ve yöneticiler şirketin her biriminin performansını ve verimliliğini şirketin karlılığını ve nakit yaratma kapasitesini etkin bir biçimde değerlendireceklerdir. Üretim, perakende mağazacılık ve hizmet sektörleri tecrübemizin olduğu başlıca sektörlerdir.
Bu alandaki hizmetlerimiz;
• Hesap Planının Bütçeyle Uyumlu Hale Getirilmesi
• Sektörünüze Uygun Bütçe Sisteminin Kurulması, Takibi ve Yorumlanması
• 3, 5, 10 Yıllk İş Planı Çalışmalarının Yapılması ve Sunumu
• Aylık Yönetim Kurulu Raporlarının Hazırlanması ve sunumu