Denetim ve iç kontrol hizmetleri

Nokta, denetim mesleğinin evrensel etik ilkelerine bağlı kararlı tutumu ile müşterilerine en üstün kalite de denetim hizmetleri sunmaktadır. Temel amacımız; müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarından doğan güvenilir ve doğru bilgi beklentilerini karşılamalarına yardımcı olmaktır. Bu anlayıştan hareketle; şirket yönetim kurulu ve yöneticilerine, denetim komitelerine, paydaşlar, yatırımcılar ve diğer menfaat sahiplerine şeffaf bilgi sunmaktayız.

Denetim çalışmalarımız Uluslararası Denetim Standartları referans alınarak gerçekleştirilmektedir. Doğru denetim ekiplerinin kurulması, kurumumuza özel ve verimliliği kanıtlanmış denetim metodolojisinin uygulanması, gelişmiş denetim bilgi, araç ve tekniklerinin kullanılması ile müşterilerimizin gereksinimlerinin anlaşılması “kaliteli denetim hizmeti” anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bu alanda verdiğimiz hizmetlerimiz:

• Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi
• Özel Amaçlı İnceleme (Due Dilligence)
• Suistimal ve Hata İnceleme, Önleme ve Hukuki Destek
• İç Denetim