İş ve sosyal güvenlik yönetimi

İş hukuku ve sosyal güvenlik alanında kurumsal ve profesyonel danışmanlık hizmeti İzmir’de ilk kez Nokta Bağımsız Denetim & Mali Müşavirlik (firmamız) tarafından verilmeye başlanılmıştır. Bilginin çoğaldı, bilgiye erişimin kolaylaştığı ancak buna paralel olarak doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığı günümüzde, yerli ve yabancı şirketlerin sosyal güvenlik alanında karşılaştıkları en önemli sorunlardan bir tanesi doğru ve güncel bilgiye ve bu bilginin uygulamasında yol gösterecek doğru kişilere ulaşamamaktır.
Özellikle sosyal güvenlik alanında 5510 sayılı Kanunun ile birlikte ikincil mevzuatın (Yönetmelik,Tebliğ, Genelge, Genel Yazı vb.) uygulamada daha önem kazanması, mevzuatın neredeyse her gün değişmesi ve daha karışık hale gelmesi, yerli ve yabancı firmaların sosyal güvenlik mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti alması ihtiyacını doğurmakta ve alınan doğru danışmanlık hizmetleri ile firmalar yanlış uygulamalardan kaynaklanan ağır idari yaptırımlardan kurtulmaktadır.
Nokta Bağımsız Denetim & Mali Müşavirilik bu alanda alanında yetkin doğru kişiler ile çalışarak;
• İş ve sosyal güvenlik mevzuatı alanında danışmanlık,
• İş ve sosyal güvenlik mevzuatına ön uygunluk denetimleri,
• Şirketler yöneticilerine ve şirketlerin insan kaynakları birimlerine mevzuat eğitimleri,
• Şirketler yöneticilerine ve şirketlerin insan kaynakları personeline değişen mevzuat konusunda elektronik posta ile günlük bilgilendirme yapılması,
• Yabancı işçiler için çalışma izin belgesi alınması,
• Şirketlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yaptığı başvuruların ve işlemlerinin düzenli takibi ile hızlandırılması, şirketlerin ihtiyaç duyduğu konularda istenen hizmet üzerinden veya yıllık danışmanlık sözleşmeleri yaparak hizmet vermektedir.

• Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
• Sosyal Güvenlik Denetimleri
• Sosyal Güvenlik İşlemlerinin Takibi
• Mevzuat Eğitimleri
• Yabancı Uyruklu Çalışma İzni
• Günlük Mevzuat Desteği
• Bordrolama Hizmetleri