Mali hukuk hizmetleri

Mali hukuk alanındaki uzmanlarımız aracılığıyla yerli ve yabancı sermayeli
müşterilerimize ihtiyaç duyabilecekleri tüm hukuki işlemlerde hizmet
sunmaktayız. Bu alandaki hizmetlerimiz;
• Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Hukuku, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Hukuku, Enerji Piyasası Mevzuatı ve Sigortacılık Hukuku Alanlarında danışmanlık
• Her türlü sözleşmenin taslağını oluşturmak ve/veya bu sözleşmeler hakkında tavsiyede bulunmak
• Şube ve irtibat büroları kuruluşu hizmetleri
• Şirket kuruluşlarında doğru şirket türüne karar verilmesi ve ortaklık yapısının doğru oluşturulması
• Şirketlere ilişkin her türlü belge ve evrakın özellikle joint venture, ortaklar arası sözleşmeler, hisse satış sözleşmeleri, iş akitleri, kredi ve kira sözleşmelerinin hazırlanması
• Şirketlerin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlıklarının yapılması
Birleşme, bölünme, devralma işlemlerinde hukuki tavsiyelerde bulunmak