Vergi hizmetleri

Karmaşık ticari işlemlerin vergisel sonuçlarını bilgi ve tecrübemizle analiz ederek müşterilerimize katma değer yaratan etkin çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda Nokta’nın hizmetleri, Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru belirlemek, Tabi olduğu vergi kanunlarını tespit etmek, Doğru vergi planlaması yapmak, Vergi optimizasyonunu sağlamak, ve vergi mevzuatındaki değişiklikler takip edilerek getirdiği avantajlardan müşterilerimizin yararlanmasına katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.
Bu alandaki hizmetlerimiz;

Katma Değer Vergisi Kanunu alanındaki uzmanlarımızla, yerel ve uluslararası şirketlere KDV danışmanlığı yapmaktayız. Vergi hizmetleri bölümümüzde yer alan KDV iade uzmanlarımız, müşterilerimizin KDV iade taleplerine ilişkin çözümler üretmektedir. KDV iade uzmanlarımız, vergi idaresinin belirlediği prosedürler ve işlemler çerçevesinde ve deneyimli SMMM’ler yönetiminde KDV mahsup ve iadesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Vergi uyuşmazlıkları ve Vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna kadar süren görüşmelerde, uzlaşma veya dava aşamalarında, konunun uzmanlarının nezaretinde söz konusu süreçlerin doğru yönetilmesi bu alandaki hizmetimizi oluşturmaktadır. Hizmetimiz, İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmelerde nezaret, bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması, tutanakların gözden geçirilmesi, bulguların analizi, uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporu, uzlaşma sırasında tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması, şirketin uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi, dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi, şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması, literatür taraması, emsal karar taraması, duruşmalarda şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması, temyiz aşamasında dilekçeye esas argümanların belirlenmesi, vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü, vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü, ve vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü kısımlarından oluşmaktadır. Ayrıca;
• Sürekli Vergi Danışmanlığı
• Uluslararası vergi planlaması hizmetleri,
• Yabancılar için vergi danışmanlığı
• Vergisel teşvikler,
• Vergi uyuşmazlıkları ve uzlaşma hizmetleri,
• Şirketlere özel vergisel yükümlülüklerin planlanması ve yönetimi hizmetlerimiz, şirketlere verilmektedir.