2019 yılı asgari ücret ve işveren maliyeti

2019 yılında uygulanacak Asgari Ücret rakamı açıklandı. Buna göre, yüzde 26,05 artış oranı ile yeni rakam net 2.020,59 TL olarak belirlendi. 

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 3.005,65 TL olacaktır. (.5 puanlık indirim dikkate alınarak hesaplanmıştır.) Gününde ödenmeyen SGK primleri için indirim hakkı kaybedileceği gibi ayrıca ilk üç aylık sürede her bir ay için (1.5.2010 tarihinden itibaren) %2 gecikme cezası ödenecektir. Bu da işveren maliyetini daha çok artıracaktır.

2019 Yılı Asgari Ücret
Brüt Ücret 2.558,00 TL
SGK Primi %14 (İşçi Payı) 358,12 TL
İşsizlik Sigortası Primi %1 (İşçi Payı) 25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,30 TL
Gelir Vergisi %15 326,15 TL
Damga Vergisi %0,759 19,42 TL
Net Kesintiler Toplamı 729,26 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,85 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dâhil) 2.020,59 TL
SGK Primi %15,5 (İşveren Payı) 396,49 TL
İşsizlik Sigortası Fonu  % 2 (İşveren Payı) 51,16 TL
İşverene Toplam Maliyet 3.005,65 TL

 

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 Hesaplama
(01.01.2019 – 31
.12.2019)
Medeni Durum Aylık Tutar
Bekar 191,85 TL
Evli eşi çalışmayan 230,22 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL
Evli eşi çalışan 191,85 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,41 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL


Bir cevap yazın